Selman-ı Pak – Eren Erdem

Selmani Pak

İslam’da reform şart! Yalnız bu reform dini değiştirmek, yeni bir şeyler eklemek şeklinde değil, özüne dönmek şeklinde gerçekleşmelidir. Şekilci yaklaşım ikinci plana gerilemeli, dinin doğası olan ahlak ve erdem yüceltilmelidir. Bütün dinlerin tanzim ettiği ilişkiler bakımdan iki yönü vardır. Bunlardan ilki insanla Tanrı arasındaki ilişkiyi düzenler. Diğeri ise insanla toplum arasındaki ilişkiler ağını hizaya sokar. Bugünkü yazımın konusu gereği insanla Tanrı arasındaki ilişkilere değinmeyeceğim. Esasında bu konuda yazmanın da pek bir anlamı yoktur. Nitekim bu işin kuralları sıkı sıkı belirtilmiştir. İnsanla Tanrı arasında bir bağ vardır, inananlar bu bağı kullanarak Tanrı ile konuşurlar. Bu konuşma şekline dua deriz. Dua da şekilcilikten sıyrılmalı, belli kimselerin tekelinden kurtarılmalıdır. Bana göre, kalıplaşmış, anlamını bilmediğin kelimeleri peş peşe, hızlı hızlı sıralamak yerine, kendi ana dilinde kalbinin derinliklerinden dökülen istek, rica, yakarışları kendi içine haykırman daha makbuldur. ( Tabi ki, bu konuda fetva merci değilim, sadece bana doğru gelen fikirlerimi paylaşıyorum. )

Continue reading “Selman-ı Pak – Eren Erdem” »

  1,128

Devamı